Mål og resultater

RMC er som statsinstitution under Kulturministeriet rammestyret af målsætninger, som er formuleret af regering, folketing, minister og departement. Dertil kommer de strategiske målsætninger, som konservatoriet i samråd med ministeriet selv har opstillet. På denne side kan du finde konservatoriets mission og vision samt rammeaftale, årsrapporter, pædagogiske grundlag, karaktergennemsnit og en lang række evalueringer og undersøgelser.

 

Mission og vision

RMC’s mission og vision er fastlagt i en rammeaftale indgået med Kulturministeriet for perioden 2019-22. RMC’s mission er gennem uddannelse, kunstnerisk udvikling, forskning og almenkulturel virksomhed at bidrage til et levende kunst- og kulturliv og til udvikling i samfundet. Konservatoriets vision er, at RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik; at studerende og ansatte på RMC udvikler sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning; at RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger; og at RMC’s dimittender båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

RMC er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og godt 30 styrelser og kulturinstitutioner. Kulturministeriets mission er gennem kunst og kultur at skabe adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund. Kulturministeriets vision er at skabe kultur, der beriger og bevæger.

Læs mere: Rammeaftale (PDF)

 

Årsrapporter

Årsrapporten indeholder oversigter over årets faglige og økonomiske resultater samt konservatoriets forventninger til det kommende år.

Årsrapport 2018 (PDF)
Årsrapport 2017 (PDF)
Årsrapport 2016 (PDF)
Årsrapport 2015 (PDF)
Årsrapport 2014 (PDF)
Årsrapport 2013 (PDF)
Årsrapport 2012 (PDF)
Årsrapport 2011 (PDF)
Årsrapport 2010 (PDF)
Årsrapport 2009 (PDF)
Årsrapport 2008 (PDF)

 

Eksaminer og karakterer

Eksaminer på RMC fordeler sig på to kategorier: Afsluttende eksaminer og standpunktsprøver. Ved bedømmelsen af visse eksaminer medvirker beskikkede eksterne censorer. Bedømmelsen foregår enten med karakterer efter 7-trins skalaen, bedømmelsen bestået/ikke bestået, en skriftlig udtalelse eller en skriftlig evaluering. Ved "skriftlig evaluering" forstås en gradueret bedømmelse af en på forhånd fastlagt række af færdigheder. De fire bedømmelsesformer kan anvendes i kombination, for eksempel bedømmelsen bestået/ikke bestået ledsaget af en skriftlig udtalelse.

De oplysninger om RMC’s karaktergivning, som er tilgængelige her på siden, vedrører konservatoriets afsluttende eksaminer med ekstern censur fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag. Oplysningerne er baseret på karakterer efter 7-skalaen og på bedømmelsen bestået/ikke bestået. Udtalelser og skriftlige evalueringer indgår ikke i oplysningerne.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

Effektevaluering

RMC har i perioden siden 2011 foretaget et strategisk skift af sine uddannelser. Evalueringen belyser blandt interessenterne i konservatoriets omverden de realiserede og forventelige effekter af det ændrede strategiske fokus.

Effektevaluering 2018 (PDF)

 

Beskæftigelsesrapporter

Beskæftigelsesrapporterne indeholder oplysninger om erhvervsfrekvenser, ledighedsprocenter, beskæftigelsesgrader, arbejdssteder, arbejdsmarkedsstatus og indkomster for RMC’s dimittender.

Kulturstatistik 2019: Tabeller (PDF)

Kulturstatistik 2018: Tabeller (PDF)
Kulturstatistik 2017: Tabeller (PDF)
Kulturstatistik 2016: Tabeller (PDF)
Kulturstatistik 2014: Tabeller (PDF)
Kulturstatistik 2013: Tabeller (PDF)
KUR: Beskæftigelsesrapport 2012 (PDF)
KUR: Beskæftigelsesrapport 2011 (PDF)
Beskæftigelsesrapport 2010: Lydteknik (PDF)
Beskæftigelsesrapport 2010: Music Management (PDF)
KUR: Beskæftigelsesrapport 2010 (PDF)
KUR: Beskæftigelsesrapport 2009 (PDF)
KUR: Beskæftigelsesrapport 2008 (PDF)

 

Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelsen belyser beskæftigelsessituationen og de uddannelsesmæssige kvalifikationer for RMC’s dimittender, herunder dimittendernes arbejdsområder og ønsker hertil, kvalifikationer opnået gennem uddannelsen og sammenhængen mellem kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov.

Dimittendundersøgelse (2017) (PDF)
Notat vedr. Dimittendundersøgelse 2017 (PDF)
Dimittendundersøgelse (2013) (PDF)

 

Aftagerundersøgelser

Aftagerundersøgelsen afdækker aftagernes forventninger og holdninger til uddannelsers relevans og kvalitet på de fire danske musikkonservatorier samt aftagernes oplevelse af de konservatorieuddannede musikeres kompetencer.

Aftagerundersøgelse vedr. det pædagogiske arbejdsmarked for konservatorieuddannede (2016) (PDF)
NIRAS: Aftagerundersøgelse af arbejdsmarkedet for konservatorieuddannede udøvende musikere (2011) (PDF)
Capacent Epinion: Aftageranalyse på det pædagogiske arbejdsmarked (2008) (PDF)

 

Undervisningsmiljøvurderinger

Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres hvert tredje år og har til hensigt at kortlægge og eventuelt forbedre konservatoriets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes en handlingsplan for eventuelle justeringer i undervisningsmiljøet.

RMC: UMV 2015 - Rapport (PDF)
RMC: UMV 2015 - Handlingsplan (PDF)
RMC: UMV 2011 - Rapport (PDF)
RMC: UMV 2011 - Handlingsplan (PDF)
RMC: UMV 2008 - Rapport (PDF)
RMC: UMV 2008 - Handlingsplan (PDF)

 

Informationssikkerhedspolitik

RMC: Informationssikkerhedspolitik (PDF)